Przejrzysty skład wydawniczy gwarancją wysokiej czytelności!

Po opracowaniu koncepcyjnym i merytorycznym przychodzi czas na skład redakcyjny. Nasz dział graficzny w sposób spójny z koncepcją dzieli teksty i komponuje je z szatą graficzną wydawnictwa w taki sposób, aby było ono jak najbardziej przyjazne i przejrzyste dla potencjalnego czytelnika.


Skład graficzny

Skład tekstowy

Opracowanie graficze

Publikacja wydawnictw

Realizacje