Opracowanie merytoryczne to podstawa dobrego wydawnictwa.

Za działania z zakresu copywritingu i opracowań merytorycznych odpowiadają u nas ludzie z wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim. Dzięki temu gwarantujemy naszym Klientom najwyższy poziom językowy przygotowywanych opracowań i tekstów. Każdy tekst przygotowywany jest w ścisłej spójności z całą koncepcją danego wydawnictwa.


Przygotowywanie tekstów

Opracowania merytoryczne

Korekty tekstów

Koncepcje wydawnicze

Realizacje